IMG_3785

Veilig

Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte om je te ontwikkelen en te groeien als mens. Op De Trompetvogel mag je zijn wie je bent. Er is wederzijds vertrouwen en kinderen voelen zich gewaardeerd en gerespecteerd.

Vreedzame school

We werken met het programma ‘Vreedzame School’. De Trompetvogel streeft ernaar om de school een veilige plek te laten zijn. Kinderen voelen zich gehoord en gezien, krijgen een stem en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Pleincoaches

Ieder jaar worden er twaalf leerlingen uit groep 7 en 8 getraind om de taak van pleincoach uit te kunnen voeren. Deze ‘pleincoaches van de dag’ lopen buiten tijdens de pauzes, herkenbaar aan hun oranje hesjes. Zij helpen andere kinderen bij het oplossen van een conflict. Dat doen zij volgens een vast stappenplan.

Interne vertrouwenspersoon

Kinderen willen ook wel eens ergens over praten, maar weten soms niet met wie. Zij kunnen terecht bij de leerkracht, maar als er dingen zijn waarover een kind liever niet met de eigen juf of meester spreekt, kan het terecht bij onze vertrouwenspersoon. Ze staat ook klaar voor een gesprek met ouders, als daar behoefte aan is. Doordat onze vertrouwenspersoon ook de gymleerkracht is, zijn de kinderen al bekend met haar en is de vertrouwensband sterk.