IMG_3652

Missie en visie

SAMEN VEILIG GROEIEN is de stip op de horizon vanuit onze waarden. Dit is de koers die wij varen, de visie voor ons onderwijs.

Missie

De waarden vertrouwen, verbinden en verwonderen spelen in onze missie een belangrijke rol. Het team staat voor een school waar leraren kinderen begeleiden naar het worden van betrokken en zelfstandige burgers. We streven naar goed onderwijs, zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Aandacht voor creativiteit en het welbevinden vinden wij daarnaast ook heel belangrijk. Als school staan wij voor de taak om te zorgen voor een veilige en fijne schooltijd, waarin kinderen zichzelf mogen zijn en zich op een prettige manier kunnen ontwikkelen.

Visie: hoe ziet Samen Veilig Groeien er dan uit op onze school?

Samen
Op De Trompetvogel staat het team samen met ouders voor de opdracht om een school te zijn waarin kinderen samen kunnen groeien. Kinderen groeien en ontwikkelen zich op De Trompetvogel op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het team, ouders en kinderen maken met elkaar een sfeer van Samen Veilig Groeien, geïnspireerd door de christelijke waarden en normen en de pedagogische uitgangspunten van de Vreedzame School. Het team ziet, kent en herkent de kinderen en ouders. Samen vormen zij een gemeenschap. In deze gemeenschap leren wij elkaar om samen verantwoordelijkheid te nemen en te geven. Samen een school zijn is de basis van de visie op leren. Leren doe je niet alleen, dat doe je samen.

Veilig
Onderwijs geven is de kern van het werk van het schoolteam. Het team is gericht op de optimale ontwikkeling van elk kind. Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte om je te kunnen ontwikkelen en te kunnen groeien als mens. Door de lessen vanuit de aanpak van de Vreedzame School geven wij aandacht aan een positief en veilig klimaat, waarin kinderen, leerkrachten, studenten, ondersteuners en ouders samen groeien.

Groeien
Leerlingen brengen het grootste deel van de dag door in een groep van dezelfde leeftijd of een gecombineerde groep. In de groep hebben we aandacht voor verschillende pedagogische en didactische situaties, waarin elke leerling zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. We volgen ieder kind nauwgezet via kindgesprekken, stellen doelen op en evalueren deze samen met het kind.