IMG_3688

Onze identiteit

De Trompetvogel is een Protestants-Christelijke basisschool. We zijn een open school en iedereen die onze identiteit respecteert, is welkom. We omarmen diversiteit.

We werken vanuit de Christelijke normen en waarden, met de Bijbel als onze basis. We vinden het belangrijk dat we respect hebben voor elkaar en helpen elkaar. We doen het samen. Er wordt niet gevloekt en we praten met ‘aardige woorden’. Dit uit zich in de sfeer, zowel in als buiten de school.

Methode Trefwoord

We werken in alle groepen met de godsdienstmethode Trefwoord. Deze methode is maatschappelijk georiënteerd. De school leert de kinderen de Bijbelverhalen kennen en van daaruit, op eigen niveau, ook het verband te leggen naar de eigen leef- en belevingswereld. We openen een schooldag met een themaverhaal, zingen liedjes, bidden samen en vieren de christelijke feestdagen.