IMG_4058

Groeien

Op De Trompetvogel staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. Daarbij kijken we ook naar het niveau van een kind en sluiten daar met ons onderwijs op aan. De vakken taal, lezen en rekenen vormen een stevige basis. Er is ruimte om extra uitdagingen aan te gaan, maar ook om fouten te maken. Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar.

Rekenen, taal en lezen

Een stevige basis voor rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen is ons uitgangspunt. Vanuit de basisstof is er een zorgvuldig opgezette structuur. Hiermee bieden we onderwijs op maat aan de leerlingen, waardoor iedereen uitgedaagd wordt op zijn eigen niveau.

Onderwijs op niveau

Wij zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren. We geven goede instructie en bieden de lesstof op verschillende niveaus aan. Kinderen die bepaalde lesstof lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding, maar dat geldt ook voor kinderen die de stof goed beheersen en extra uitdaging nodig hebben. We ondersteunen alle leerlingen waar nodig.

Passende plustijd

Kinderen die meer aankunnen, maar bepaalde skills missen, zoals organiseren, plannen, strategieën bepalen etc., halen wij één keer per week uit de klas. Samen bespreken we dan met welk doel het kind in de klas aan de slag gaat. We zetten ons zo veel mogelijk in om kinderen geen uitzonderingspositie te geven, maar vooral te focussen op succeservaringen. Die zijn veel belangrijker.

Voor kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn, is er de Day a Week School.

Leerkracht maakt het verschil

We geven Expliciete Directe Instructie (EDI) om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Leerkrachten zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de kinderen. Vakmanschap van de leerkracht is dan ook een speerpunt van De Trompetvogel. We blijven ons ontwikkelen om ieder kind zo goed mogelijk te laten groeien.