IMG_3877

Samen

Samen een school zijn is de basis. Leren doe je niet alleen, dat doe je samen. Op De Trompetvogel kennen we alle kinderen en ouders. Samen zorgen we voor goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van de kinderen.

Samen met ouders

We vinden het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met de kinderen en hun ouders, want samen zijn we verantwoordelijk voor de kinderen. De lijnen zijn kort. Ouders voelen dat we echt oog voor de kinderen hebben en een plek zijn waar ieder kind zichzelf kan zijn.

Samenwerken

Wij bevorderen het zelfstandig werken, maar ook het samenwerken. Vragen stellen, samenwerken en probleemoplossend denken zijn belangrijke aspecten binnen ons onderwijs. We maken het kind nieuwsgierig naar zichzelf, de ander en de wereld om hem of haar heen.

Goede doelen

Samen is ook oog hebben voor de ander, die het soms minder heeft. Daarom zetten we ons in voor goede doelen. De school spaart projectmatig voor een goed doel dicht bij de belevingswereld van de kinderen. We streven ernaar om ieder jaar zo’n gezamenlijk doel te ondersteunen, waarbij alle groepen betrokken zijn.

Startmoment en Zomerfeest

Aan het begin van een nieuw schooljaar wordt op de laatste donderdag of vrijdag van de vakantie een startmoment georganiseerd, met als doel dat ouders, kinderen en leerkrachten elkaar alvast op een informele manier ontmoeten en nader kennis met elkaar kunnen maken. Op deze manier starten wij het nieuwe schooljaar samen en met een veilig gevoel.

Om het jaar, aan het eind van het schooljaar, sluiten we met elkaar af met een zomerfeest. Die middag worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zijn er lekkere hapjes en drankjes en is er tijd voor ontmoeting. Dit feest organiseren wij samen met de oudercommissie.