IMG_3667

Onderwijs in de onderbouw

Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuters spelen in de klas in de gezellige en leerzame themahoeken, buiten op het schoolplein en in het speellokaal. Kinderen leren aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun interesse.

We geven in de kleuterklassen traditioneel onderwijs en dat is onze kracht. Kinderen worden gezien en voelen zich heel snel veilig en prettig op school. Dat is een belangrijke basis. Als een kind goed in z’n vel zit, komt het beter tot leren. We zien dat terug bij de kleuters die fijn mogen spelen en daardoor overgaan tot leren.

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van thema’s, zoals het ziekenhuis, de winkel of dieren. Binnen een thema ontwikkelen kinderen kennis en vaardigheden op veel verschillende gebieden. Onze hoeken sluiten aan bij het thema. Hierbij kunnen de kleuters op een ontdekkende manier bezig zijn.

Ontwikkeling

Wij werken met het digitale leerlingvolgsysteem KIJK!, waarbij we observeren, registreren en stimuleren. De leerdoelen worden in de hoeken en activiteiten verwerkt. Aan het einde van de week weet een leerkracht wat een kind bereikt heeft. We hebben basisdoelen en bieden daarnaast verdieping en verrijking aan. Zo leren kinderen van jongs af aan al op het niveau dat bij ze past.

Woordenschat

Woordenschat is de basis van alles: van begrip, van mondelinge taalvaardigheid en zelfs van zelfvertrouwen. Een rijke woordenschat zorgt voor goed taalbegrip. We zetten hier extra op in met materialen, liedjes en taal. Ook krijgen de kleuters muziek- en dramalessen om de woordenschat te vergroten.

Trots

Kleuters hebben trotsmappen. In de mappen zitten werkjes waar ze trots op zijn. Vanaf de basis stimuleren we dat je ergens trots op mag zijn.