IMG_3642

Meer- en hoogbegaafdheid

Met ons lesaanbod op verschillende niveaus sluiten we al goed aan bij begaafde leerlingen. Als kinderen naast dit aanbod behoefte hebben aan meer verdieping en verbreding, dan kunnen ze terecht bij de Day a Week School.

Day a Week School

Naast het aanbod in de school hebben we ook de Day a Week School (DWS). DWS biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die uitblinken in leerprestaties en denkstrategieën. Kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hun kan bieden.

Doelstelling

De doelstelling van de DWS is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit doen wij door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

De DWS brengt de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verschillende Fluenta-scholen één dag per week samen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten.

Gespecialiseerde leerkracht

De groepen zijn klein (maximaal 18 leerlingen) en een gespecialiseerde leerkracht biedt naast vakken als wetenschap en filosofie ook rekenprojecten en (eigen) vrije projecten aan. De projecten zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo ‘leren’ ze leren.

De kinderen worden vanaf groep 5 via een speciale procedure geselecteerd. Als de DWS past bij de onderwijsbehoefte van je kind, dan zal de leerkracht je daarover informeren.

Kijk voor meer informatie op: www.dayaweekschool.nl/.