IMG_4154

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

De MR bestaat uit (gekozen) ouders en teamleden. Zij houden zich vooral bezig met de onderwijstechnische zaken: ze geven advies en denken gevraagd en ongevraagd mee bij alles wat op school speelt. In sommige gevallen heeft de MR naast adviesrecht ook instemmingsrecht. De MR is dus een belangrijke schakel tussen de directie enerzijds en de ouders en de school anderzijds. Alle scholen van Fluenta zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR houdt zich bezig met die zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van de stichting.

Contact

De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons!
Wij komen één keer per maand bij elkaar om te overleggen. Heb je een tip, bespreekpunt of idee, dan kun je ons uiteraard aanspreken, of mailen naar: mrtrompetvogel@fluenta.nl.