IMG_3629

Samen met ouders

De samenwerking met ouders vinden wij waardevol. Samen staan we om het kind. Samen zorgen we voor goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van de kinderen.

We hechten er veel waarde aan om aan te sluiten bij de leefwereld van het kind, de ouders en de omgeving van de school. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van het leerproces van hun kind. De samenwerking met, betrokkenheid van en communicatie met ouders zijn voor ons belangrijk.

Parro-app

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via de handige Parro-app ontvang je berichten, foto’s en nieuwsbrieven van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht, gesprekken inplannen en de digitale agenda inzien.

Contactmomenten

Aan het begin van het schooljaar zijn de startgesprekken. Het moment om kennis te maken met de leerkracht en te horen hoe het schooljaar eruit gaat zien. Daarna is er nog twee keer per jaar een moment waarop je samen met je kind wordt uitgenodigd voor een rapport/ontwikkelingsgesprek. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of leerkracht een extra gesprek in te plannen. Ook organiseren we één keer per maand een inloopmoment. Je kunt dan samen met je kind in de groep naar de creatieve werkjes en opdrachten komen kijken.